Giới thiệu Lập Sơn

SKF là nhà cung cấp công nghệ hàng đầu thế giới từ năm 1907. Sức mạnh nền tảng của chúng tôi là khả năng liên tục phát triển các công nghệ mới – sau đó sử dụng các công nghệ này để tạo ra các sản phẩm mang lại lợi thế cạnh tranh cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi đạt được điều này bằng cách kết hợp kinh nghiệm thực tế trong hơn 40 ngành công nghiệp với kiến thức của chúng tôi qua các nền tảng công nghệ SKF: vòng bi và cụm vòng bi, phớt chặn dầu, cơ điện tử, dịch vụ và hệ thống bôi trơn. Thành công của chúng tôi dựa trên kiến thức này, nhân viên của chúng tôi và cam kết của chúng tôi với các nguyên tắc chăm sóc của SKF.
skf viet nam lap son group
Tăng năng suất, giảm năng lượng
Trọng tâm của việc phát triển công nghệ của SKF hiện nay là nhằm giảm tác động tới môi trường của tài sản trong vòng đời của nó, cả trong hoạt động của chúng tôi và hoạt động của khách hàng. Danh mục sản phẩm BeyondZero SKF là ví dụ mới nhất về những gì mà SKF có để cung cấp trong lĩnh vực này.
Quan tâm của SKF - cống hiến của chúng tôi cho sự phát triển bền vững
skf viet nam lap son group 3
Chăm sóc doanh nghiệp
Tăng trưởng có lợi nhuận mà không ảnh hưởng đến cam kết của chúng tôi về môi trường và xã hội.
 
skf viet nam lap son group 4
Chăm sóc nhân viên
Tôn trọg và bảo vệ quyền lợi của nhân viên, trong khi vẫn tạo cho họ cơ hội bình đẳng để phát triển cá nhân và chuyên môn. 
skf viet nam lap son group 1
Chăm sóc môi trường
Phối hợp việc quản lý tuổi thọ môi trường vào công việc kinh doanh và và sự phát triển chính của chúng ta.
skf viet nam lap son group 2
Chăm sóc cộng đồng
Chương trình Chăm Sóc Cộng Đồng của chúng tôi bày tỏ thiện chí của chúng tôi tích cực tham gia vào cộng đồng của mình. Chúng tôi tin rằng khi xã hội phát triển, SKF cũng sẽ phát triển theo.
BẢN QUYỀN © 2015 LẬP SƠN. Thiết kế web bởi Web24